Studentská půjčka

Pokud chce dnes mladý člověk navštěvovat vysokou školu, musí počítat s nemalými výdaji. Ať již jde o školné na soukromých školách, náklady na bydlení, učebnice a pomůcky (vč. notebooků a jiného vybavení). Někteří studenti mají určitou výhodu v rodičích. Buď jsou movití, nebo myslí dostatečně dopředu a zakládají dětem spoření, jež se dá později na vzdělání použít. Ostatní studenti začínají řešit problém financování vzdělání až v době jeho vzniku. A hlavně pro tyto studenty jsou tu studentské půjčky.

Tyto úvěry je možné poskytnout studentům vysokých a vyšších, případně i středních, škol jak denního tak postgraduálního studia. Poskytují je bankovní i nebankovní finanční instituce (v budoucnu se počítá i s možností žádat o studentskou půjčku od státu). Jde o půjčky na bázi spotřebitelských úvěrů, které jsou ale zvýhodněny nízkými úroky a možností odložit splácení na dobu po ukončení vzdělání nebo dosažení určité hranice pravidelného měsíčního příjmu. Mohou mít formu speciální účelové půjčky nebo přečerpání běžného účtu, tzv. kontokorentů. Úrokové sazby u studentských půjček se pohybují okolo 9 %, u kontokorentních úvěrů pak mezi 12 – 18 % s tím, že prvních 30 – 45 dní od počátku čerpání se úroky nezapočítávají. Kontokorent je pak potřeba vyrovnat většinou nejpozději do jednoho roku.

Systém studentských půjček je ve světě používán dlouhá léta. V ČR prozatím banky přistupují k poskytování peněz studentům, jako rizikovým klientům s horší platební schopností, opatrně. Riziko se snaží několika způsoby eliminovat. Vyžadují u studentských úvěrů spoludlužníka nebo ručitele. Tím musí být osoba s prokazatelným měsíčním příjmem. V případě účelové půjčky na studium je většinou nutné dokladovat výdaje. Peníze určené na úhradu školného a jiných vyšších nákladů jsou často zasílány přímo na účet školy nebo jiné třetí osoby.

Studenti si na půjčky na rozdíl od bank zvykají rychle. Ovšem v některých případech až příliš rychle. Často nedomýšlejí důsledky svého jednání. Špatně odhadují svou možnost pravidelného splácení a posléze se dostávají do problémů. Je otázkou času a legislativy jak se tento systém bude dále rozvíjet a jak se ustálí.