Komu lze studentskou půjčku poskytnout

Podmínky poskytnutí studentských půjček a kontokorentů jsou u různých bankovních a nebankovních institucí rozdílné. Pravidlem ale bývá, že půjčku mohou obdržet studenti od 18ti do 30ti let (v případě nezletilých studentů je půjčka připsána jejich rodičům). Pojem student je bankami vymezován odlišně. U některých bank jde pouze o studenty vysokých škol, někde je možné poskytnout půjčku i studentům středního a vyššího odborného studia, některé ústavy poskytují půjčky studentům pouze v prezenční formě studia (denní studium), jiné i studentům vzdělávajících se v postgraduálních studijních programech (dálkové studium), případně lze půjčku poskytnout studentům jazykových škol.

Některé banky nabízejí i produkty, které nejsou studentskými půjčkami v pravém slova smyslu. Jde např. o spotřebitelské úvěry, kde při doložení potvrzení o studiu získá žadatel nižší úrokovou sazbu. Případně půjčka není podmíněna studiem, ale věkem žadatele. Jde o junior půjčky, kdy jsou finanční prostředky poskytovány především mladým lidem od 15ti do 26ti (až 30ti let).

K žádosti o půjčku je povětšinou třeba potvrzení o studiu, doklad totožnosti a jelikož není vyžadováno potvrzení o výši pravidelného příjmu, který se u studentů nepředpokládá, chrání se banka také ručitelským závazkem (většinou rodičů nebo i jiné třetí osoby), zástavním právem k pohledávce, případně povinností klienta zajistit si spolužadatele, který v případě neschopnosti studenta splácet závazek, tento uhradí.