Co je studentská půjčka

Zájemců o studium kvapem přibývá a finančních prostředků je málo. Každý student nemá to štěstí, že mu rodiče přispívají nebo dokonce hradí celé studium. Většina studujících tento problém řeší příležitostnými nebo dlouhodobými brigádami. Když ale peníze z těchto zdrojů nestačí, což se stává hlavně ve větších městech vlivem vyšších životních nákladů, je nutné vypomoci si jinak. Jedním z řešení jsou stipendia a studentské půjčky.

Jaké jsou tedy možnosti: Prvním způsobem, jak překlenout finančně nepříznivé období jsou kontokorentní úvěry při studentských bankovních účtech (přečerpání běžného účtu). Tímto způsobem lze získat až 20 tisíc Kč a je k tomu potřeba pouze potvrzení o studiu. Negativem bývají vysoké úroky a fakt, že takto nabyté prostředky je nutno vrátit do jednoho roku ode dne čerpání.

Další možností jsou speciální studentské půjčky, které dnes již nabízí většina tuzemských bank. Tímto způsobem si lze opatřit 30 – 500 tis. Kč. Avšak získat půjčku vyšší než 150 tisíc již není tak jednoduché. Žadatel musí často splnit náročné podmínky. Výhodou této formy jsou nižší úroky než u kontokorentu a možnost splácet jistinu půjčky až po skončení studia (do té doby je nutno platit alespoň úroky).

Při potřebě vyšších částek je také možné využít nebankovní sektor. Výhodou je rychlé vyřízení půjčky. Ovšem v každém případě je třeba myslet dopředu, aby se student nedostal do situace, kdy nebude schopen splácet. To by pak mohlo znamenat nemalé problémy.

V současné době existuje také návrh ministerstva školství nazvaný Bílá kniha. Tento dokument popisuje systém půjček, studijních grantů a spoření na studia a má položit základ nového zákona o vysokých školách. Každý student by pak měl mít nárok na tzv. základní studijní grant. Šlo by o stálý příjem po dobu standardní doby studia a to jak pro studenty prezenčního, tak i kombinovaného a distančního studia. Než ale tento systém vejde v platnost, pokud se tak stane, musejí studenti vystačit s možnostmi, které jim nabízejí bankovní a nebankovní instituce.