Studentské půjčky v zahraničí

V zahraničí je většinou na rozdíl od ČR zvykem, že za vzdělání na vysokých školách se platí. To samozřejmě zvyšuje poptávku studentů po možných formách financování studia – studentských půjčkách. V Evropě, ale hlavně v zámoří (USA, Austrálie) je trh studentských úvěrů poměrně široký.

Půjčky v USA jsou většinou úročeny velmi nízkými sazbami a poskytují je banky, charitativní a nadační organizace a stát (Na rozdíl od ČR, kde prozatím fungují půjčky pouze od bankovních institucí a některých nebankovních podnikatelských subjektů). Je zde ale běžnou praxí, že studentům nestačí pouze jedna půjčka.

V Austrálii se platí školné od roku 1989, od té doby se také vyvíjí model financování vzdělávání. Student má dvě možnosti – zaplatit školné před začátkem semestru s 25% nebo splátky odložit. V tomto případě zažádá školu o půjčku a je mu založen účet, na který se mu splátky připisují. Student pak začne splácet poté, co dosáhne svým příjmem hranici minimální mzdy s tím, že pokud tuto hranici překročí během studia, musí začít platit ihned. Výše splátek je poté odvozena od příjmu a pohybuje se od tří do šesti procent.

Školství zemí jako je Japonsko či Jižní Korea se svým pojetím placení poplatků dosti blíží západnímu systému terciárního vzdělání a systém půjček je zde také vcelku rozšířený.

Hlavním rozdílem poskytování studentských půjček ve světě a v ČR je fakt, že v České republice až dosud neposkytuje půjčky stát. Také nabídka na bankovním trhu není tak rozsáhlá jako v některých jiných státech. Je to zřejmě způsobeno nedostatkem zkušenosti se systémem studentských půjček a nedůvěrou bank ke studentům.